Đó là phải phát triển ứng dụng thành công trong thị phần doanh thu của công ty hợp?

Publish: : Last modified:12/09/2018 Tiếng Việt / Vietnamese

Phương pháp tie-up của phát triển ứng dụng, có một cách mà các phần doanh thu của người yêu cầu và nhà thầu được kết nối với một mối quan hệ hợp tác để bán hàng từ sự phát triển. Mặt khác, đó là đàn áp các chi phí phát triển, chia sẻ doanh thu, mà cũng là một phần khó khăn của phân phối phần thưởng như vậy. Để hướng dẫn việc phát triển ứng dụng để thành công, dưới mọi hình thức đó là để kết hợp các chia sẻ doanh thu sẽ thích hợp. Chúng tôi sẽ giới thiệu các tính năng và kết hợp các cách chia sẻ doanh thu.

Tôi muốn biết trong việc phát triển ứng dụng! Các chia sẻ doanh thu?

Việc chia sẻ doanh thu là một trong những phương tiện tie-up. Thay vì chia sẻ chi phí cho việc lập kế hoạch và quản lý, nó là cách mà doanh thu cũng được phân bổ. Bao gồm phát triển ứng dụng, nó đã đến để được chấp nhận rộng rãi trong ngành công nghiệp liên quan đến web.

Thông thường, phát triển ứng dụng là để chuẩn bị chi phí của các công ty phát triển việc lập kế hoạch và quản lý, ký hợp đồng với các nhà phát triển hệ thống, chúng tôi sẽ trả số tiền theo hợp đồng. Hệ thống là một trong những chia sẻ doanh thu mà các nhà phát triển hệ thống phải chịu cùng với việc lập kế hoạch và quản lý công ty một số chi phí, chia sẻ phù hợp với doanh thu tỷ lệ phân phối là một đối tác.

Cổ tức, vì được xác định trước tại thời điểm hợp đồng và do đó bao nhiêu phần trăm của doanh thu, mà không cần khung thanh toán là cố định, tôi không biết có bao nhiêu sẽ xảy ra cho đến khi tăng doanh thu thực tế.

Nó có thể mang lại lợi ích 1. Giảm chi phí chia sẻ doanh thu

Nó sẽ được ở bên khen cho hỏi chủ yếu, nhưng nó là lớn mà nó có thể làm giảm chi phí. Nó có thể ngăn chặn các chi phí phát triển, sau đó bạn đang làm giảm nguy cơ sụt giảm doanh số, nó cũng sẽ có thể di chuyển một dự án lớn hơn tôi mong đợi đã tiếp tục truyền thống.

Có thể chia sẻ những lợi ích 2. bí quyết của Chia sẻ lợi nhuận

Thường của gia công phần mềm là một trong những cách thức mà người yêu cầu được yêu cầu để làm việc trên các nhà phát triển ứng dụng, chia sẻ doanh thu là mối quan hệ bình đẳng mà thôi. Kể từ khi người yêu cầu cũng thầu cũng bán hàng của ứng dụng được liên kết trực tiếp đến thu nhập, nó sẽ không thể để có được kết quả khả quan trừ khi chúng tôi hợp tác với nhau. Yêu cầu và nhà thầu, cũng trong những lợi ích chia sẻ doanh thu là có thể chia sẻ bí quyết với nhau.

Không phải là một nguy cơ đối với tỷ trọng doanh thu?

Tính đến thời điểm này, nhưng chúng ta phải giới thiệu các tính năng của phần doanh thu trong việc phát triển ứng dụng, không chỉ là một mặt tốt. Nếu kết quả không đi ra đó cũng là một rủi ro, chẳng hạn như không dẫn đến thưởng. Những gì bạn cần phải biết về những rủi ro của bạn sẽ làm là mặt hỏi. Chúng tôi sẽ giới thiệu bốn rủi ro.

1. sai lầm và chi phí phát triển có thể ở miễn phí

chi phí phát triển không phải là một số có thể yêu cầu những người muốn chia doanh thu vì lon để giải phóng. Tuy nhiên, chia sẻ doanh thu được dự định ban đầu để chia sẻ chi phí và lợi ích, nhà thầu của các mối quan hệ với người yêu cầu là một đối tác. phát triển ứng dụng cũng xem xét các nguy cơ doanh thu trở thành số không. Hơn có một rủi ro, phát triển chi phí tiện tốt của phía yêu cầu không có nghĩa là được ở miễn phí.

2. Mục tiêu không thể đạt được

Đó là phần doanh thu, chia sẻ sản xuất. Để cả hai người yêu cầu và các nhà phát triển là tốt, nhưng bạn có thể nằm trong kiến ​​thức đủ, đủ để chia sẻ, có rủi ro cố hữu rằng mục tiêu không thể đạt được bởi sự can thiệp bất hợp lý của người yêu cầu.

3. Không đủ phần thưởng thu được 

Đó là để nói sự phát triển ứng dụng nói chung, nhưng nó không rõ ở giai đoạn sản xuất, để có được bao nhiêu doanh thu. Sau khi hoàn thành nếu dự án thất bại, phần thưởng đủ thể không đạt được có thể được tìm thấy trong cả hai phía nhà phát triển và các bên yêu cầu.

4. tăng gánh nặng cho một

Hợp đồng là một cơ chế trả thù lao tương xứng với khối lượng công việc. Mặt khác, chia sẻ doanh thu sẽ là loại kết quả thay vì khối lượng công việc. Vì vậy, để bạn có một khả năng mà tài trợ để yêu cầu một số tiền quá nhiều công việc cho các bên phát triển, xem xét khả năng rằng phía nhà phát triển để điều ngược lại không dẫn đến bồi thường thiệt hại trong tương lai, làm cho sự mong đợi sau khi công việc của người yêu cầu có cũng được đưa đi.

Hợp đồng rất khó để điều chỉnh công việc so với, đó là nhược điểm của cũng phần doanh thu của một trong những gánh nặng có xu hướng lớn.

Cho sự thành công của ứng dụng chia sẻ doanh thu

Dẫn đến các ứng dụng doanh thu chia sẻ để thành công, mà cả hai đều cũng bị thuyết phục, điều quan trọng là để đàm phán cho đến khi một phần nhỏ để không gặp rắc rối về sau. Chúng tôi sẽ giới thiệu bốn điểm bạn muốn ý thức.

Giữ vững quyết định thỏa thuận

Nếu bạn chia sẻ doanh thu, điều quan trọng là tiếp tục để xác định nội dung chi tiết hơn so với hợp đồng bình thường. Kể từ khi cả hai đi dính líu tới công tác quản lý từ sự phát triển của ứng dụng, thỏa thuận sẽ trở thành cơ sở của ngọt và rắc rối. Pains của quy hoạch và phát triển ứng dụng trong những rắc rối đó là vô ích là tốt.

Chẳng hạn như phải làm gì với tỷ lệ và bản quyền của doanh thu, khả năng một phần sẽ được rắc rối chúng ta hãy quyết định các nội dung chăm sóc đặc biệt.

Nó có một sự hiểu biết rõ ràng về vai trò

Khi không có phân chia vai trò trong hợp đồng xảy ra, nó có thể cả hai sẽ được thực hiện vào việc tranh chấp phải chịu. Phải làm gì phát triển ứng dụng, quản lý không chỉ nếu bạn muốn, chẳng hạn như liệu điểm người sử dụng tiếp xúc nào là có trách nhiệm, chúng ta hãy mịn vai trò chừng nào họ đi lên.

Cả hai đều là để duy trì động lực của họ

Ngay cả với một cao động lực, nó không dẫn đến thành công càng thấp động lực khác. Đặc biệt, chia sẻ doanh thu, và làm giảm ý thức hướng về phía có nguy cơ thấp có khả năng. Quản lý các ứng dụng động cơ thấp là không còn từ biến tốt, nó sẽ thất bại.

Nó có một sự hiểu biết rõ ràng về dòng rút

Nó cũng quan trọng để có quyết định rút dòng. Nếu bạn không nghĩ rằng một trong hai vòng lên việc kinh doanh Nếu bạn nhận được bao nhiêu thâm hụt, sẽ trở thành một trong những sự gia tăng được vẽ nguệch ngoạc Để chi phí. Trong Chia sẻ lợi nhuận để chia sẻ chi phí, nó thậm chí sẽ không được cho nhà thầu cho bên yêu cầu. Trong thực tế, nó là quan trọng hơn thiết lập mục tiêu để thành công.

Doanh thu chia sẻ những lợi ích Mặt khác cũng là lớn, là rủi ro. Chống lại cách khác, chúng ta hãy tiến hành phát triển ứng dụng phù hợp với chiến lược của mình. Trong Piece, một nguy cơ nhỏ hơn tỷ trọng doanh thu, cung cấp các chức năng của phát triển ứng dụng đó là khả năng mở rộng.

Related articles

shutterstock_734184223

Nhận biết các Thứ tự ứng dụng! Giới thiệu trơn tru tiến hành với các chi tiết phát triển

Nếu bạn là một người sống, Đừng thuận tiện nếu c

Read this article

shutterstock_717943141

dịch vụ cơ quan quản lý cần được xem xét kết hợp với sự phát triển ứng dụng

Điều gì là quan trọng trong việc xây dựng ứng

Read this article

Các loại hình thương mại điện tử

  Direct Sale Scheme Platform Prov

Read this article

shutterstock_185706038

các phần mềm ứng dụng gì của nó là gì? Chúng ta hãy nhìn vào kết hợp với những ví dụ cụ thể!

máy tính và điện thoại thông minh cá nhân của

Read this article

rohit-tandon-105772-unsplash

Triển vọng của các tính năng chat và các ứng dụng Sử dụng và trò chuyện bot của

Có thể trao đổi tin nhắn trong thời gian thực

Read this article

shutterstock_605813378

IOT tiêu dùng ứng dụng thiết bị điện tử để kết nối với các thiết bị thông minh để cuộc sống thoải mái!

Bằng thiết bị gia dụng như điều hòa không khí

Read this article

shutterstock_677948296

KPI cần được xem xét cũng trong ứng dụng doanh nghiệp

KPI, đó là một chỉ số đánh giá hiệu suất của c

Read this article

jj-ying-215316-unsplash

Đối với ví dụ áp dụng và lợi ích của việc sử dụng ứng dụng

Trong những năm gần đây của sinh viên tốt nghi

Read this article

image00

TRÀO LƯU MASHUP TẠI VIỆT NAM

Mashup là thuật ngữ để chỉ việc ghép hoặc tự hát l

Read this article

annie-spratt-34992

mở rộng thị trường của o2o !? Và tại sao và tiếp thị các phương pháp

Chúng tôi có một số ngày càng tăng của ngành côn

Read this article

Message

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

次のHTML タグと属性が使えます: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

PAGE TOP ↑