「 Monthly archives:05/2014 」 List

Ý tưởng lớn và sự cười nhạo

Theo như Bộ Nội  Vụ và Truyền Thông Nhật Bản, số tiền sợ cấp  dùng cho việc thiết lập mới, đã trở th

Read more...

Các loại hình thương mại điện tử

  Direct Sale Scheme Platform Provide Scheme Non-price Oriented Zappos(US) ZOZ

Read more...

日本人のためのベトナム語入力環境構築方法

23/05/2014 | 日本語 / Japanese

旅行や在住などで、コンピュータでベトナム語を入力しなければならない人のために、ネット上にあまりまとまった情報がないので、ここで書いてみたいと思います。 ベトナム語はラテン文字をベースにした文字を採用

Read more...

Xu hướng thanh toán cước phí điện thoại

Cách trả tiền cước điện thoại được chia làm 2 cách thức, đó là post-paid và pre-paid (trả sau và trả

Read more...

Chìa khóa cho vấn nạn nhảy việc

 Việc hình thành kĩ năng đối với kĩ sư Việt Nam là việc bằng cách nào có thể đào tạo ra những kĩ sư

Read more...

Công Ty KODOKAWA-DWANGO

Ngày 14/5/2014 công ty xuất bản lớn của Nhật là công ty truyền thông KADOKAWA cùng với công ty hoạt 

Read more...

Yahoo! Nhật Bản thử nghiệm giao hàng tận nơi

13/5/2014 Yahoo! Nhật Bản tiến bắt đầu thử nghiệm giao hàng tận nơi từ internet trong vòng hai tiếng

Read more...

良いベトナム人エンジニアを育てるには中堅教育が鍵になる

13/05/2014 | 日本語 / Japanese

ベトナム人エンジニアにとってスキル形成とはなにで、どうすればスキルの高いエンジニアを育てることができるか、識者を交えて実務者にヒアリングした。その結論は、入社3年目〜5年目の中堅層(の初期段階)での教

Read more...

Phố Akihabara

Đài phát thanh của Akihabara ở Tokyo đang trong quá trình sửa chữa và sẽ mở cửa lại vào ngày 20/7/20

Read more...

Doanh nghiệp Nhật Bản bán điện thoại như thế nào?

Công ty cung cấp dịch vụ điện thoại di động KDDI của Nhật Bản (tên thương hiệu là au), ngày 8 tháng

Read more...

PAGE TOP ↑