「 Monthly archives:01/2018 」 List

Sử dụng kết quả khảo sát sử dụng các ứng dụng và các

Điều rất quan trọng để biết người dùng các kết quả khảo sát sử dụng các ứng dụng. Tuổi những loạ

Read more...

Để nhằm mục đích hiển thị trên cùng của ứng dụng trong cửa hàng ứng dụng là

Vào việc cửa hàng ứng dụng trong ứng dụng này là màn hình hiển thị phía trên, nó có số lượng lớn

Read more...

Là những lợi ích của việc giới thiệu một ứng dụng lưu trữ? So với các dịch vụ khác của nó

Điện thoại thông minh tỷ lệ sở hữu được tăng lên, số lượng ứng dụng cũng đang gia tăng nhanh chó

Read more...

Đối với chi phí phát triển sẽ được giới thiệu lợi ích và chăm sóc của các ứng dụng lưu trữ

  Cả hai lớn và nhỏ, trong những năm gần đây nhiều công ty và cửa hàng đã giới thiệu một

Read more...

tấn công một cách hiệu quả cho người tiêu dùng! Phương pháp sử dụng đèn hiệu (Beacon)

  Tiếp thị sử dụng các đèn hiệu là có khi được xem xét. Lần này, chúng tôi giới thiệu

Read more...

Kinh doanh suôn sẻ trong ứng dụng quản lý khách hàng! Câu chuyện thành công và lợi ích của việc giới thiệu

quản lý khách hàng là phải hiểu mọi thông tin khách hàng duy nhất và điều tra, chúng tôi tham

Read more...

PAGE TOP ↑