「 Monthly archives:12/2017 」 List

Phía sau của ngành tài chính! Chiến lược bởi o2o

các nhà bán lẻ khác, ngành công nghiệp tài chính đã trở thành một tuổi để suy nghĩ về chiến lược

Read more...

Các thị o2o? Đối với chương trình khuyến mãi để tăng hiệu quả thu hút khách hàng

Các công ty đang tập trung vào việc tiếp thị sử dụng Internet. Trong số đó có đang thu hút sự ch

Read more...

Và phương pháp của hiệu ứng quảng cáo của ứng dụng khuyến mại?

Trong điện thoại thông minh hiện đại và môi trường SNS đã thâm nhập, bạn có thể bán hàng bởi ứng

Read more...

mở rộng thị trường của o2o !? Và tại sao và tiếp thị các phương pháp

Chúng tôi có một số ngày càng tăng của ngành công nghiệp để tận dụng lợi thế của bán lẻ đa kênh, n

Read more...

Chính xác beacon (Beacon) gì?

Một trong những sự chú ý chức năng trong việc tiếp thị o2o có một "ngọn hải đăng (Beacon)". Chún

Read more...

Cái quái gì o2o? Câu chuyện thành công và tính năng của nó

Trong những năm gần đây, nó là những gì thu hút sự chú ý như một phương pháp tiếp thị Web "o2o".

Read more...

Việc giải mã các ứng dụng quảng cáo từ trường hợp của ngành du lịch

ứng dụng khuyến mại để nâng cao nhận thức của các thương hiệu và các cửa hàng của họ, có hiệu lự

Read more...

Giới thiệu các trường hợp đặt hàng ứng dụng quảng cáo và thư

Sự lây lan của điện thoại thông minh, bây giờ trong một kỷ nguyên mà có quyền truy cập vào Inter

Read more...

Việc giải mã các ứng dụng doanh nghiệp từ những câu chuyện thành công

sử dụng rộng rãi của điện thoại thông minh là tiên tiến, trong đó hiệu quả của PR công ty sử dụ

Read more...

Lần đầu tiên trong chiến lược o2o nếu đưa lên?

Trong thời hiện đại, mà đã trở thành một xã hội thuần, tăng doanh thu của cửa hàng riêng của mình

Read more...

PAGE TOP ↑