Giảm tỷ lệ thu hồi của ứng dụng, cố gắng tăng người dùng hoạt động

Publish: : Last modified:27/11/2018 Tiếng Việt / Vietnamese

Các công ty cung cấp các ứng dụng như nội dung của họ, có một điểm được xác nhận hoàn toàn. Đó là sự rút lui của ứng dụng. Và tỷ lệ thu hồi, sau khi người dùng đã cài đặt ứng dụng, đó là khả năng không có một thời gian sau đó hoạt động lâu hơn. Nếu tỷ lệ thu hồi quá để cao, bạn phải thực hiện một số loại biện pháp nhằm thu hút người sử dụng một lần nữa.

Điều này giải thích tỷ lệ thu hồi của ứng dụng. Vì vậy, bạn cũng có thể kiểm tra các biện pháp và các trường hợp cần được tiến hành nhằm giảm tỷ lệ thu hồi, xin vui lòng kiểm tra xem nó ra.

Bao nhiêu ứng dụng tốc độ thoát?

80-90% người dùng đã tải về các ứng dụng, người ta nói rằng đã sẽ không bắt đầu sau 1 tuần. Đầu tiên, chúng ta hãy xem xét tỷ lệ thu hồi áp dụng chung.

■ chiều cao của tỷ lệ thu hồi khác nhau cho mỗi thể loại

Thu hồi các ứng dụng được, phụ thuộc phần lớn vào thể loại này. Ví dụ, trò chơi và kinh doanh, là một tỷ lệ thu hồi thấp trong thể loại này, chẳng hạn như xã hội. Kinh doanh có thể kiểm tra một trò chơi chơi và tin tức khác nhau mỗi ngày dài, là như SNS, cùng với bạn bè, bạn sẽ ít có khả năng được tách ra theo thời gian.

Mặt khác, tỷ lệ thu hồi là lương thực tăng cao và uống, du lịch và thể loại như giải trí. Đặc biệt tải khi các ứng dụng như thực phẩm và du lịch là cần thiết, nằm trong một xu hướng không thể được sử dụng Khi bạn đã hoàn thành sử dụng. Để yêu cầu họ tiếp tục sử dụng, bạn sẽ biện pháp đặc biệt được yêu cầu.

■ nguyên nhân của sự gia tăng tỷ lệ thu hồi

Có khó có thể tách ra rất dễ dàng thể loại là sự thật, nhưng tỷ lệ thu hồi là ứng dụng cao hơn có một nguyên nhân phổ biến. Như áp dụng cho các mục sau đây, sẽ có thể nói rằng việc áp dụng tỷ lệ thu hồi cao.

・khó có thể sử dụng

・Và quảng cáo rất nhiều lá

・Đẩy thông báo là quá nhiều

・Thiếu sự tin cậy

Thông tin là đúng và những lợi ích của việc áp dụng đó được tổ chức trong cho điện thoại thông minh nhưng hay Midzuraka’ phải mớ hỗn độn và phương pháp hoạt động hoặc là duy nhất, tỷ lệ thu hồi lúng túng hơn.

Bên cạnh đó, đi ra với quảng cáo thường xuyên cố gắng sử dụng, nó cũng là điểm mà người dùng rời khỏi vì push thông báo là bằng hoặc lớn hơn mức cần thiết. Cảm xúc mà bạn muốn kết nối với thu nhập bạn có thể hiểu, nhưng bạn sẽ cần phải suy nghĩ giống như cảm giác của người dùng. Ngoài ra, khi độ tin cậy thấp của các thông tin được cung cấp, tỷ lệ thu hồi được xác định không xứng đáng để được sử dụng sẽ cao.

các biện pháp duy trì để giảm tỷ lệ thu hồi ứng dụng

Để giảm tỷ lệ thu hồi của ứng dụng, nó là cần thiết để thực hiện các biện pháp để tăng tỷ lệ duy trì. Bởi tỷ lệ duy trì khách hàng và duy trì tốc độ, nó đề cập đến các biện pháp thực hiện để có và sử dụng nó để tiếp tục các biện pháp áp dụng và duy trì. Chính sách duy trì là, có hai loại.

■ biện pháp để thúc đẩy việc sử dụng

Sau khi cài đặt ứng dụng, đó là một biện pháp của người người đang trở thành một người dùng không hoạt động của những người không gỡ bỏ cài đặt. Để có được hoạt động trở lại, bạn sẽ cần phải đưa ra như là thu được những lợi ích do khai thác gỗ.

■ Các biện pháp cho sự trở lại

Đã trở thành một người dùng không hoạt động, nó là thước đo cho những ai chưa đăng nhập vào ứng dụng. Để cải thiện dễ sử dụng và hấp dẫn của ứng dụng, nó đã trở thành một lần nữa cho người sử dụng hoạt động bằng cách gọi cho một sự trở lại.

trường hợp duy trì chính sách cho giảm tỷ lệ thu hồi ứng dụng

Như một biện pháp duy trì cụ thể, nó bao gồm các loại trường hợp. Hãy kiểm tra.

■ biện pháp của những người dùng đang trở nên im lìm

Đối với người dùng đang được đạo diễn từ tích cực vào hoạt động, nó được khuyến khích để xây dựng một hệ thống có thể được hưởng lợi bằng cách đăng nhập vào ứng dụng. Ví dụ, chiến dịch để có được những món đồ có thể giúp để đăng nhập mỗi ngày trong game sẽ nói rằng hiệu quả. Bên cạnh đó, nó cũng là cách thích hợp để cải thiện các hướng dẫn nhằm nâng cao việc sử dụng dễ là.

Ngoài ra, như các biện pháp bên ngoài ứng dụng, bạn sẽ được đưa ra là tích cực thực hiện các sự kiện trong online và offline.

■ biện pháp của người sử dụng không hoạt động hoàn hảo

Đối với người dùng không hoạt động người thậm chí không đăng nhập vào ứng dụng, bạn cần phải thực hiện các biện pháp để khuyến khích sự trở lại. Ví dụ, bạn có thể cung cấp giao dịch của bạn bằng cách thông báo đẩy, phương pháp, chẳng hạn như để xem các quảng cáo duy trì là phổ biến.

Tuy nhiên, cũng làm tăng người sử dụng để gỡ bỏ cài đặt ứng dụng cảm thấy Utomashiku thông báo push là quá nhiều. Cân nhắc thời gian và tần số, chúng ta hãy đặt mục tiêu thời gian thích hợp.

Để giảm tỷ lệ thu hồi, nó phải là để cải thiện tốc độ hoạt động. Kết hợp các biện pháp duy trì hiệu quả, chúng ta hãy tăng người sử dụng hoạt động. Nếu “Piece“, bạn có thể tạo một ứng dụng tỷ lệ thu hồi thấp. Kể từ tùy biến được chấp nhận việc tạo ra một ứng dụng cao dễ dàng sử dụng, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Để giảm tỷ lệ thu hồi của ứng dụng, bạn phải sử dụng sự khéo léo để có được muốn sử dụng lâu dài. Nó thực hiện một biện pháp duy trì, nếu cần thiết, chúng ta hãy cải tiến trong ứng dụng hấp dẫn cho người dùng.

Trong mục “Piece” và chấp nhận việc tạo ra một ứng dụng tỷ lệ thu hồi thấp. Ngoài ra các biện pháp nhằm giảm tỷ lệ thu hồi là rất quan trọng, ở nơi đầu tiên không có ý nghĩa chừng nào bản thân ứng dụng là một tỷ lệ thu hồi cao. Tạo một ứng dụng tỷ lệ thu hồi thấp, tại sao không giúp doanh nghiệp.

Related articles

Phố Akihabara

Đài phát thanh của Akihabara ở Tokyo đang trong qu

Read this article

shutterstock_696064291

Xem xét khả năng sử dụng Nếu bạn app phát triển!

thất bại ban đầu để tiếp tục với các ứng dụn

Read this article

iCatch_crm

SỰ CẦN THIẾT CỦA SCM TRONG MÔI TRƯỜNG TIÊU DÙNG CỦA ĐÔNG NAM Á

Trở lại với Đông Nam Á vào 20 năm trước Ngành công

Read this article

no image

ASANA – CÔNG CỤ QUẢN LÝ DỰ ÁN TỐI ƯU

Asana-Công cụ quản lý dự án tối ưu Trong những nă

Read this article

shutterstock_472132963

App là số hoạt động của người sử dụng và của? Các biện pháp để tăng người dùng hoạt động

Khi xem xét sự phát triển ứng dụng, quan trọng

Read this article

schooldays

Trò cá ngựa của cuộc đời kĩ sư

Việc trang bị kiện thức đối với một kĩ sư máy tính

Read this article

04_01

Ngôn ngữ lập trình cho sự phát triển ứng dụng quảng cáo

Đối với phát triển ứng dụng bản địa Một ứng dụn

Read this article

03_01

Nó giới thiệu một ví dụ về ứng dụng quảng cáo ~ A ~ o2o marketing trong ngành công nghiệp thời trang

O2o tiếp thị và xu hướng của nó O2o marketing l

Read this article

shttefan-282769-unsplash (1)

Ưu điểm và nhược điểm để làm xước đang phát triển một ứng dụng

Khi xem xét sự phát triển ứng dụng, hoặc dùng

Read this article

rohit-tandon-105772-unsplash

Triển vọng của các tính năng chat và các ứng dụng Sử dụng và trò chuyện bot của

Có thể trao đổi tin nhắn trong thời gian thực

Read this article

Message

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

次のHTML タグと属性が使えます: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

PAGE TOP ↑