toner cartridge

In laser printers, a cartridge containing the electrically charged ink, called toner, that the printer fuses to the page. See toner.

hộp mực toner
Trong các máy in laser, đây là một hợp đựng mực bột đã được tích điện, gọi là toner, mà máy in sẽ làm nóng chảy dính lên mặt giấy. Xem toner.


Published:

PAGE TOP ↑