toner

An electrically charged ink used in copy machines and laser printers. It adheres to an invisible image that has been charged with the opposite polarity onto a plate or drum or onto the paper itself.

Mực toner
Một loại mực được nạp điện dùng trong các máy copy và các máy in laser. Nó gắn vào một hình ảnh không nhìn thấy được, được cung cấp tính phân cực đối nghịch trên một đĩa hoặc từ hoặc chính trên giấy đó.


Published:

PAGE TOP ↑