Tận dụng lợi thế của danh mục sản phẩm ứng dụng của hoạt động quảng bá! Lợi ích và quan điểm của các ứng dụng Danh mục

Publish: : Last modified:21/12/2018 Tiếng Việt / Vietnamese

“If I Could biết các sản phẩm xử lý bởi ra khỏi cửa hàng, để nhiều khán giả sẽ đến”, mà bạn cảm thấy, hoặc không có? Mặt khác, từ quan điểm của khán giả, “những gì họ muốn, hoặc sẽ đặt ở đó các cửa hàng?” Và điều đó đã tự hỏi, nếu bạn không có?

Trước khi khán giả đang triển khai một chân vào cửa hàng, nhưng nó là tốt đẹp khi có thể biết các cổ phiếu và sự quyến rũ của các sản phẩm. Để giải quyết như một cửa hàng và người truy cập cảm giác của cả hai là chức năng danh mục các ứng dụng quảng cáo.

Trong bài viết này, những lợi ích của hoạt động quảng bá mà tận dụng các chức năng danh mục ứng dụng, chúng tôi sẽ giới thiệu với bạn một cách dễ dàng hiểu trong khi trao đổi như vậy. Người lo lắng trong các hoạt động khuyến mại của hàng hóa và, hãy thử bằng mọi cách để tham khảo sự hướng dẫn của người phát triển ứng dụng chịu trách nhiệm.

Những lợi ích của các cửa hàng kỹ thuật số mà bạn tạo trong ứng dụng

Các cửa hàng kỹ thuật số để thực hiện trong các ứng dụng là khả năng để có thể xem các sản phẩm của các bức ảnh và thông tin chi tiết tại các cửa hàng và các ứng dụng thương hiệu. Ví dụ, như trong thư đặt hàng của ứng dụng, hoặc các sản phẩm được chia thành các loại, ngay cả những người đó hoặc có thể từ khóa tìm kiếm, bạn nói rằng một trong những chức năng loại.

Có những lợi ích khác nhau để làm cho các cửa hàng kỹ thuật số trong ứng dụng. Trước hết, nó là trở thành để làm quen với các cửa hàng của hàng hóa cho nhiều người hơn. Không khi nào là thích sản phẩm này không biết vận chuyển để thực sự mua sắm, sẽ có những người hạn chế người vẫn biết các cửa hàng các sản phẩm hấp dẫn. Thậm chí ít hơn kết quả trong mua.

Nếu xuất bản một danh mục sản phẩm trong ứng dụng, bạn có thể nhận biết sự quyến rũ của hàng hoá cho người dân không bao giờ đến vẫn còn trong cửa hàng. Còn đối với khán giả, không có mục mà tôi nghĩ các cửa hàng đã đi nhiều rắc rối, nhưng nó là một tính năng hữu ích vì nó không phải là cần thiết để bước vào một việc khó khăn đó.

Nó chỉ là những lợi ích, hơn không giống như công bố danh sách sản phẩm trên trang chủ, bạn có thể nghĩ. Lợi ích gắn một hàm mục trong ứng dụng dễ dàng nhận thấy ngay cả trong những điện thoại thông minh, dễ tìm kiếm, đó là kết nối dễ dàng đến việc mua trực tiếp.

Dù sao, nếu một màn hình lớn, chẳng hạn như một máy tính cá nhân, sau đó bạn sẽ chỉ mất thời gian khi bạn cố gắng tải một trang lớn dung lượng dữ liệu, chẳng hạn như một danh sách sản phẩm trong điện thoại thông minh, đó là khi khó có thể nhìn thấy thường xuyên. thời điểm đó, đó là danh mục ứng dụng, qua lại của mỗi trang chi tiết sản phẩm và trang danh sách sản phẩm cũng có thể được thực hiện thông suốt, có thể được nhìn thấy trong sự căng thẳng-miễn phí. Hơn nữa, nếu được trang bị với một chức năng thanh toán có thể được hoàn thành lên đến mua từ các trình duyệt hàng hóa trong ứng dụng.

Giới thiệu về trường hợp cũng giúp đỡ trong việc tiếp thị “danh mục ứng dụng”!

Để tận dụng các chức năng danh mục ứng dụng trong hoạt động quảng bá, có một ứng dụng danh mục “ASKUL“trong trường hợp thành công. Ban đầu, nó là ASKUL đã được kinh doanh tại các cửa hàng giấy, bằng việc áp dụng, đã tạo ra một môi trường mà có được để duyệt dễ dàng hơn danh mục từ bất cứ nơi nào. Xây dựng thương hiệu của ASKUL không chỉ là PR của sản phẩm là một ứng dụng mà còn được phát huy.

Hầu hết sự chú ý ASKUL danh mục ứng dụng là “giao diện người dùng sẽ muốn thường xuyên truy cập”. Ở đây, nhìn thấy trong trường hợp của ASKUL, chúng tôi sẽ giới thiệu bốn yếu tố của ứng dụng Danh mục để thành công.

・dễ hiểu


Chức năng áp dụng đơn giản, điều quan trọng là các hoạt động tiếp theo rất dễ dàng để giao tiếp để hiểu.

· Quen thuộc của

Đối với người dùng, để đạt được dễ hiểu khả năng hoạt động, các hoạt động quen thuộc như đã được áp dụng ngoài các ứng dụng, nó là cần thiết đối với một số theo mức độ.

· Bất động sản đáp ứng Snappy

Hoặc bị mắc kẹt trong ứng dụng trong hoạt động, và thời gian chờ đợi sẽ hay xảy ra, sẽ trở thành một căng thẳng cho người dùng. Hãy giảm càng nhiều càng tốt thời gian tải và thời gian trễ.

・trước đọc cảm xúc của người dùng

Vì vậy, người dùng có thể mua sắm một cách hiệu quả, để hiểu những gì người dùng trong ứng dụng đang cố gắng để đạt được những gì, điều quan trọng là để chạy nó.

Dựa trên 4 hoặc nhiều điểm, chúng ta hãy tận dụng lợi thế của ứng dụng Danh mục một cách hiệu quả.

Nếu sự phát triển của quảng cáo ứng dụng “Piece”

Như đã trình bày ở trên, tất cả các bạn cần phải ứng dụng quảng cáo được trang bị với một chức năng Danh mục có thể nói đến sự đơn giản và khả năng hoạt động. Nó có thể tạo ra một người dùng đơn giản dễ sử dụng chức năng ứng dụng quảng cáo là sản xuất ứng dụng quảng cáo của “Piece”.

“Piece” là bốn chức năng cơ bản (thông báo đẩy, thông báo, phiếu mua hàng, tờ rơi) được giới thiệu trong tự do, các tính năng khác của nó sẽ là chi trả số tiền tương ứng với lắp. Vì vậy, nó có thể ứng dụng đơn giản tập trung kiên quyết chỉ trên các chức năng cần thiết. Nó cũng là tốt đẹp để có thể phát triển các ưu đãi phút chức năng nhắm mục tiêu.

Bên cạnh đó, để làm cho dễ sử dụng ứng dụng cho người sử dụng, nó là điều cần thiết để phân tích dựa trên phân tích dữ liệu. Trong công cụ gọi là “Piece” trong “Phân tích”, bạn có thể xác định số lượng và phân bố của những người dùng tải về các ứng dụng.

Số lượng người dùng hoạt động, bạn cũng có thể kiểm tra các chi tiết như thời gian sử dụng trung bình. Công ty để phân tích ảnh hưởng của từ chạy ứng dụng, bạn có thể mất sự cải thiện ứng dụng.

Bạn nghĩ sao. Tại đây, và lợi ích để tận dụng chức năng danh mục ứng dụng trong hoạt động quảng bá, chúng tôi đã thảo luận về quan điểm trong việc tạo ra ứng dụng Danh mục thực tế. Tham khảo các sản ứng dụng có thể giúp hoạt động quảng bá “Piece” cũng có.

Related articles

mcdonalds_VietNam_Opens

Cửa hàng số 1 của McDonald`s tại TpHCM khai trương. Ngay tại Việt Nam liệu chỉ số Big Mac có thông dụng hay không?

Lái xe Honda đi dạo phố Vào ngày 8 tháng 2 năm 201

Read this article

david-kennedy-374966-unsplash

Trường hợp sử dụng vị trí quảng cáo ứng dụng thông tin về loại o2o

Chức vụ ứng dụng thông tin như GPS và Wi-Fi, đ

Read this article

shutterstock_1156511128

Các tính năng của ứng dụng thường được sử dụng? Để tạo một ứng dụng của sự lựa chọn cho nhiều người

Số có thể không ứng dụng sẽ tồn tại trên thế g

Read this article

04_01

Ngôn ngữ lập trình cho sự phát triển ứng dụng quảng cáo

Đối với phát triển ứng dụng bản địa Một ứng dụn

Read this article

shutterstock_425657482

Lý do cho việc thu hút khách hàng có thể được dự kiến ​​trong ứng dụng! Đối với các ứng dụng tận dụng lợi thế của công ty

Với sự lây lan của điện thoại thông minh, các

Read this article

chien-tanh-viet-nam-vietnam-war

Người Việt Nam và những bộ phim Mỹ nói về cuộc chiến tranh ở Việt Nam

Những bộ phim về chiến tranh ở Việt Nam nổi tiếng

Read this article

shutterstock_489852166

Chúng ta nên cẩn thận trong việc phát triển ứng dụng thường bị bỏ qua và “Chính sách bảo mật” là

Khi phát triển ứng dụng, nó là cần thiết để xá

Read this article

Google Glass có được sử dụng phổ biến hay không?

̉̃́̀Khi Google đã ứng dụng điều tra bằng Google bằ

Read this article

no image

Những nhà cung cấp Internet tại Việt Nam

Internet Việt Nam và các nhà cung cấp: Với cuộc số

Read this article

shutterstock_337512026

Mục đích thực sự của phát triển ứng dụng? Đang cố gắng để làm rõ mục đích để không kết thúc với sự phát triển chỉ

Trong những năm gần đây, sự ra đời của ứng dụn

Read this article

Message

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

次のHTML タグと属性が使えます: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

PAGE TOP ↑