Point và các ví dụ cần lưu ý tại thời điểm thực hiện kiểm tra AB trong ứng dụng

Publish: : Last modified:01/11/2018 Tiếng Việt / Vietnamese ,

Là để được thực hiện vào thời điểm đó như “Mặc dù chúng tôi đã phát triển ứng dụng, khá không làm tăng kết quả.” “Tôi không biết những gì thiết kế là liệu tốt nhất”, là thử nghiệm AB.

AB thử nghiệm và là thiết kế và sáng tạo trong cùng một trang là một phần của những điều khác nhau hai mẫu có sẵn, nhiều trong số đó là để xác minh xem kết quả được tăng lên.

Để tăng thành tích, có thể chấp nhận một điều tốt bởi các dữ liệu hành vi người dùng ban đầu sẽ trở nên quan trọng.

Lần này, nó ở điểm cần lưu ý trong đó AB thực hiện các thử nghiệm AB về ý nghĩa và áp dụng các thử nghiệm, chúng tôi sẽ giới thiệu các trường hợp thử nghiệm AB.

Tôi áp dụng thử nghiệm AB?


Các thử nghiệm AB trong việc áp dụng, trong một trang trong “ứng dụng, và 2 mẫu Chuẩn bị một thiết kế khác nhau và phần sáng tạo, kiểm tra sự chỉ đạo của một trong hai trong một thời gian nhất định để xác minh vì hiệu quả hoặc Tất cả của nó.”

Sự khác biệt và thiết kế hình ảnh và thu hút được thị giác, là để xác minh bao nhiêu chuyển đổi khác nhau từ trong kích thước và hình dạng của sự khác biệt nút, thông qua những kết quả tốt nhất hiện mô hình, là mục đích là có thể để tối đa hóa kết quả.

AB thử nghiệm không được thiết kế để không chỉ chuyên nghiệp, đã trở thành những gì có thể là bất kỳ ai bằng cách sử dụng các chức năng của công cụ chuyên dụng kiểm tra AB và ứng dụng.

Là điểm mà bạn muốn tập trung vào khi thử nghiệm AB của ứng dụng?


Vấn đề là có bốn mà bạn muốn tập trung vào khi thử nghiệm AB về việc áp dụng.

tiêu đề ứng dụng


Hơn để tối ưu hóa tiêu đề của ứng dụng nói rằng để tăng chuyển đổi, sẽ là một điểm quan trọng để tăng quá trình cài đặt.

Trong tiêu đề, Lồng ghép các từ khóa nhắm mục tiêu, đòi hỏi phải có được bất kỳ loại áp dụng hoặc dễ hiểu và mô tả rõ ràng về dịch vụ.

biểu tượng

Biểu tượng sẽ trở thành một điều rằng là lần đầu tiên hiển thị khi bạn duyệt app store.

Chỉ bằng cách nhìn vào biểu tượng, bất kỳ cửa hàng và dịch vụ có kèm hoặc áp dụng được nhìn thấy, hơn là phản ánh các tính năng của cửa hàng và dịch vụ cho các biểu tượng, sự chú ý cho người sử dụng, giúp mọi người nhớ đến.

Đối thủ cạnh tranh và tất nhiên là để đảm bảo rằng có thể phân biệt, nó phải là một cái gì đó phù hợp hấp dẫn với dịch.

Khi thực hiện kiểm tra AB trong biểu tượng ứng dụng, hãy thử để so sánh, chẳng hạn như “màu nền”, “kích thước ký tự”, “màu sắc”.

Thiết kế nội thất


Bên trong thiết kế,

Của, cửa hàng hoặc dịch vụ hoặc hình ảnh phù hợp với

Hoặc để phù hợp với lớp mục tiêu để sử dụng ứng dụng

- thiết kế tốt nhất hành vi của người dùng được gọi là một cái gì đó

Hãy thực hiện việc xác minh với trục.

Theo thiết kế nội bộ, bởi vì nó cũng đã thay đổi các sản phẩm hình ảnh thú vị, nó cũng rất quan trọng để thống nhất thiết kế của các biểu tượng bên trong của hình ảnh thiết kế và sản phẩm.

Bình luận trong ứng dụng

Trong việc sử dụng các ứng dụng, những kinh nghiệm mà không biết làm thế nào để sử dụng ứng dụng, bạn sẽ bỏ lỡ những người dùng muốn Hãy hành động như mua chờ đợi từ lâu và thắc mắc.

Có thể giải thích làm thế nào để sử dụng vv hướng dẫn đầu tiên tất nhiên, mà không cần phải có cũng bình luận bằng cách để đơn giản hóa trong ứng dụng, chúng ta hãy đặt mục tiêu của một thiết kế như có thể thấy là làm thế nào để sử dụng ứng dụng.

Trong trường hợp này, thực hiện các thử nghiệm AB, vv hoặc rời ở bất kỳ trang nào trong hướng dẫn của tỷ lệ hoàn thành và các ứng dụng, chúng ta hãy xác minh.

Bằng cách lặp lại thử nghiệm AB trong này bốn điểm, chúng ta có thể đi đến tăng số lượng tải và thành tựu của các chuyển đổi của ứng dụng.

Hãy kiểm tra AB nếu bạn muốn khuyến khích việc thúc đẩy bán hàng ứng dụng doanh nghiệp! nghiên cứu tình huống thực tế

Trong Bạn Cần, trong đó đề với giáo dục truyền thông, nó đã thành công trên đầu trang của các thử nghiệm AB do tạp chí e-mail.

Trong chỗ-mail, chẳng hạn như “Khi bạn bắt đầu khóa học tại thời gian cho các bài kiểm tra đủ điều kiện”, mở tỷ từ chồng chéo bài kiểm tra AB đã đi đến một yếu tố của hai.

Trường hợp này,

· Tại sao bạn cần là mở e-mail này tại

- những lợi ích thu được bằng cách mở thư là gì

Lấn sang phần thi AB của “viết thư thời gian” và “e-mail danh hiệu” đó, tôi hiểu rằng bây giờ là kết quả được tăng lên.

Trong cùng một cách cũng trong ứng dụng, lặp đi lặp lại việc xác minh hiệu quả trong số đó là cho dù kết quả mà đi ra trong hai mô hình, cùng với ý chí để cải thiện tính chính xác, chúng ta hãy tăng dần tác dụng.

Đó là chồng chéo phân tích bằng cách lặp lại xác minh hiệu ứng này, được gọi là phân tích hiệu lực.

Nó nên cẩn thận tại thời điểm phân tích hiệu quả là nó là cần thiết để thiết kế các ứng dụng để tối ưu hóa tổng thể chứ không phải là một tiểu tối ưu.

Chuyển đổi trong ứng dụng, kể từ khi mua và thắc mắc, chúng ta hãy phân tích tác động lặp đi lặp lại để chuyển đổi được tối đa hóa.

Lần này, ý nghĩa của bài kiểm tra AB, điểm cần lưu ý trong việc đưa ra thử nghiệm AB của ứng dụng, chúng tôi giới thiệu các trường hợp thử nghiệm AB.

Bằng cách phủ kiểm tra AB, tôi nghĩ rằng tôi đã có thể có hình ảnh để tăng kết quả cuối cùng.

Kể từ khi hành vi của người sử dụng thể hiện vì nó là giọng nói của người dùng, chúng ta hãy tiếp tục thúc đẩy sự cải thiện của ứng dụng trên cơ sở dữ liệu của thử nghiệm AB.

Nếu PieceMA, để hiểu hành vi người dùng, nhiều hơn như vậy bạn có thể làm một phân tích lợi ích để tăng cường sử dụng các hiệu ứng, hãy kiểm tra tất cả có nghĩa là những người muốn cố gắng AB thử nghiệm và hiệu quả phân tích của ứng dụng.

Related articles

smartphone-dang-dan-giet-chet-xa-hoi-chung-ta

Vấn đề sử dụng điện thoại di động của trẻ vị thành niên ở Việt Nam

Sự phổ biến của điện thoại di động   Trong m

Read this article

shutterstock_1028403757

Giới thiệu về câu chuyện thành công của IOT trong quen thuộc

Ngay cả từ bản thân trong những người mà không p

Read this article

Hinh 1

Camera 360 Ultimate -Ứng dụng chụp hình Smartphone phổ biến nhất Việt Nam

Giới thiệu Camera 360 hiện đang là ứng dụng chụp ả

Read this article

no image

Các dòng điện thoại cấp thấp ở Việt Nam

Cách đây vài năm, dòng điện thoại cấp thấp hầu như

Read this article

http://pixabay.com/en/leadership-motivational-business-153250/

Chìa khóa cho vấn nạn nhảy việc

 Việc hình thành kĩ năng đối với kĩ sư Việt Nam là

Read this article

Kadokawa_hall

Công Ty KODOKAWA-DWANGO

Ngày 14/5/2014 công ty xuất bản lớn của Nhật là cô

Read this article

eaters-collective-129481

Các thị o2o? Đối với chương trình khuyến mãi để tăng hiệu quả thu hút khách hàng

Các công ty đang tập trung vào việc tiếp thị s

Read this article

glenn-carstens-peters-190592

Lần đầu tiên trong chiến lược o2o nếu đưa lên?

Trong thời hiện đại, mà đã trở thành một xã hội

Read this article

no image

ASANA – CÔNG CỤ QUẢN LÝ DỰ ÁN TỐI ƯU

Asana-Công cụ quản lý dự án tối ưu Trong những nă

Read this article

shutterstock_472132963

App là số hoạt động của người sử dụng và của? Các biện pháp để tăng người dùng hoạt động

Khi xem xét sự phát triển ứng dụng, quan trọng

Read this article

Message

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

次のHTML タグと属性が使えます: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

PAGE TOP ↑