Những lợi ích của việc giới thiệu các ứng dụng thông qua để xem từ các trường hợp

Publish: : Last modified:10/08/2018 Tiếng Việt / Vietnamese

Các công ty cạnh việc sử dụng rộng rãi của điện thoại thông minh cũng đã phát triển “xin nhận con nuôi”, chúng tôi đang tập trung vào việc đảm bảo sinh viên tốt nghiệp mới. Khi bạn tận dụng lợi thế của các ứng dụng thông qua là công đức để giảm bớt gánh nặng của các công ty bên. Làm thế nào gánh nặng Hãy kiểm tra từ cho dù trường hợp bị giảm đi.

Đòi hỏi các ứng dụng thông qua

sinh viên đại học tại tổ chức bởi các điện thoại thông minh là động lực tiếp cận 100%. Cùng với đó, việc săn bắn cũng có sẵn trong khi chuyển sang điện thoại thông minh từ những người sử dụng máy tính cá nhân thông thường.

PC và không giống như điện thoại thông minh rất dễ dàng để Mochidase ra ngoài. Pin là lâu dài, bạn luôn có thể thấy ngay lập tức màn hình vì việc cung cấp điện được bật. Tôi cũng nhận thấy trong mail và push thông báo đến. Đó là sức mạnh có thể gọi khi bạn muốn nói chuyện trực tiếp hơn bất cứ thứ gì khác. bộ sưu tập, nhập cảnh trong tìm việc, quản lý lịch trình thông tin của doanh nghiệp, đã được sử dụng để, xem bản đồ.

Trong trường hợp Trung tâm Phát triển cộng đồng Quỹ việc làm nói chung là cuộc khảo sát của đại học sinh viên tốt nghiệp năm 2018, là kéo dài toàn bộ một phần ba đến tìm việc ở các điện thoại thông minh trong chính. sinh viên đại học đã được tiến hành chỉ trong công việc của điện thoại thông minh săn bắn mà không cần sử dụng máy tính đó là cũng có 7,6%. Ngược lại, máy tính cá nhân trong khoảng 20% ​​số sinh viên đại học toàn bộ đó là tìm việc trong chính, đặc biệt là khi nhiều phụ nữ đang ở trong điện thoại thông minh trong chính. (Http://www.earc.or.jp/release/img/enquete21_sokuhou.pdf) nhưng một số sinh viên đại học không có một máy tính cá nhân ở nơi đầu tiên.

một tình huống như vậy cũng có sẵn, có thể hoạt động với một chiếc điện thoại thông minh đang phát triển nhu cầu “xin nhận con nuôi”, cũng là một số ngày càng tăng của các công ty đó thực sự đã công bố một ứng dụng thông qua đặc biệt. Ví dụ, nó là công ty sau đây.

Macromill

Android
iPhone
Marketing là nghiên cứu của công ty. Thậm chí trang web của riêng của chúng tôi và SNS khác nhau không chỉ là ứng dụng đã sẵn sàng cho nhập cảnh.

JAF

Android
iPhone
Trong dịch vụ đường ô tô của công ty quen thuộc.

tuyển dụng thực tập cũng đã thông qua trong ứng dụng! trường hợp là gì?

Tính đến Macromill và JAF, nhiều công ty đã thông qua ứng dụng là thêm các tính năng và nội dung của riêng bạn để tùy chỉnh nền tảng hiện có. Chức năng này sẽ đi kèm với hệ điều hành như một thông báo đẩy, tất nhiên, việc mở rộng cũng có thể do sự sát nhập hợp tác và các công cụ của SNS.

Đặc biệt, sau này giúp giảm bớt gánh nặng của các doanh nghiệp trong việc áp dụng. Một nghiên cứu trường hợp, trong khi có những đề cử của các công ty nói rằng việc săn bắn sinh viên cắn, nó cũng có thể có thực tập. Cả hai để hỗ trợ yêu cầu mỗi người phụ trách, phải mất công sức và chi phí để đảm bảo nhân sự.

Trong những năm gần đây, nếu việc áp dụng các công cụ MA (tự động hóa tiếp thị) đã thu hút sự chú ý, để chúng ta nhận ra những nhóm tự động. Nó có thể được thông báo chỉ muốn báo cho bên kia. Tất nhiên, tôi bỏ lỡ “BCC” chẳng hạn như khi các Email với số lượng lớn để “CC” không xảy ra.

Cũng thực hiện phân tích tiếp cận của sinh viên tìm việc là một mục trong việc áp dụng các công cụ MA, bạn có thể nhanh chóng nắm bắt các học sinh bỏ học và các đề cử của sự suy giảm từ tần số. Bạn sẽ có thể tập trung cho tiền mà chỉ thực sự là một công việc để tôi có thể aspirant. Để đạt được thông qua sẽ là marathon của một năm kể từ sáu tháng. ứng dụng thông qua nên nhìn cũng đến hỗ trợ tuyệt vời cho các công ty cũng cho sinh viên tìm việc.

trường hợp sử dụng thực tế của ứng dụng thông qua “Samantha Thavasa”

Chúng tôi tận dụng lợi thế của các sinh viên tốt nghiệp mới của ứng dụng thông qua thậm chí quần áo thương hiệu, ủng hộ sự “Nhật Bản công ty vui vẻ”, “Samantha Tabitha”.

Android
iPhone
Thay vì trang cho tìm việc trên trang web của họ, nhập cảnh là thông qua việc Mainabi. Bạn đã chuẩn bị để chấp nhận ứng dụng Bên cạnh đó, vì để phân biệt riêng rẽ với các trang web tìm việc lớn. Đánh giá sự nhiệt tình bởi việc cài đặt và sử dụng các ứng dụng thông qua, bạn thực sự có thể xây dựng mối quan hệ sâu sắc chỉ với sinh viên đại học sẽ được một công việc với Samantha Tabitha.

Việc áp dụng áp dụng không chỉ nhìn thấy các thông tin công ty tối và phỏng vấn hơn Mainabi, bạn có thể kiểm tra các nội dung nghe có khả năng trong cuộc phỏng vấn, chẳng hạn như thông cáo báo chí và triết lý quản lý. Tất nhiên, đó là với một mục thông báo push cũng có thể từ ứng dụng. Bạn cũng có thể lên lịch quản lý. Điều này có nghĩa rằng bạn thu thập thông tin cho công ăn việc làm cho Samantha Tabitha là nơi cư trú của ứng dụng thông qua một.

trường hợp nói trên cũng như ứng dụng thông qua Samantha Tabitha cũng tùy chỉnh nền tảng hiện có. Android và hoặc có thể cùng một lúc việc cung cấp hệ điều hành cho một điện thoại thông minh khác nhau được gọi là iPhone, hoặc trực quan hoạt động màn hình quản lý, hoặc cũng có thể phân tích sử dụng là thế mạnh.

Một rẻ hơn để sản xuất các ứng dụng thông qua từ đầu Tận dụng một nền tảng như vậy, có một lợi ích mà có thể nhanh chóng được công bố. Đó là dễ dàng tích hợp các chức năng cần thiết.

Bằng việc giới thiệu các ứng dụng thông qua, có một khả năng mà tôi có sẵn cho nhiều sinh viên. Sau khi tôi nhập cảnh và sau khi cài đặt, bây giờ sẽ lấy thông tin liên lạc thải miễn phí thậm chí các công ty bên trong phù hợp với sự nhiệt tình. Nó cũng có thể giảm bớt gánh nặng về việc áp dụng như vậy sẽ có thể quản lý nhiều nhóm với các công cụ bổ sung. Cũng giảm đơn giản và chi phí và sử dụng nền tảng được cung cấp bởi các công ty phát triển ứng dụng trong phần giới thiệu. Mảnh cũng là một công ty mạnh để tùy chỉnh các ứng dụng.

Related articles

woocommerce-logo

WooCommerce – Plugin tạo trang bán hàng của WordPress

Khái quát chức năng -  Cung cấp nhiều tính năng

Read this article

shutterstock_161791211

ứng dụng sản xuất thành công? Thất bại? Trường hợp này là tốt hơn để xem xét thay đổi làm

Điện thoại thông minh là phổ biến hiện nay, ng

Read this article

shutterstock_568926775 (1)

Bao nhiêu sử dụng phiếu giảm giá? Đang cố gắng để tận dụng lợi thế của các phiếu giảm giá trong ứng dụng!

Phiếu giảm giá, không chỉ là nó có thể để tăng

Read this article

shutterstock_1054061840

Là các bước ba phát triển mà nhận được nhiều nhất của hiệu ứng trong ứng dụng?

Ứng dụng này có một thủ tục phát triển, nó sẽ là

Read this article

computer-1149148_1280

Giới thiệu về trường hợp của ứng dụng có thể được sử dụng trong lĩnh vực y tế

Chẳng hạn như bảo hiểm y tế của ứng dụng xuất hi

Read this article

no image

PIPEDRIVE – PHẦN MỀM HỖ TRỢ QUẢN LÝ BÁN HÀNG NỔI BẬT

Pipedrive là một ứng dụng khá phổ biến giúp công t

Read this article

smartphone

Ảnh hưởng của Smartphone đến sức khỏe con người

Ảnh hưởng của smartphone đến sức khỏe và não bộ Tr

Read this article

shutterstock_288055130 - コピー

Và phương pháp của hiệu ứng quảng cáo của ứng dụng khuyến mại?

Trong điện thoại thông minh hiện đại và môi tr

Read this article

03_01

Thành công bằng cách sử dụng quảng cáo o2o

quảng cáo o2o đã rất quen thuộc trong vài năm

Read this article

shutterstock_472132963

App là số hoạt động của người sử dụng và của? Các biện pháp để tăng người dùng hoạt động

Khi xem xét sự phát triển ứng dụng, quan trọng

Read this article

Message

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

次のHTML タグと属性が使えます: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

PAGE TOP ↑