Những câu chuyện thành công đó nâng cao tính hiệu quả và khả năng sinh lời của thị ứng dụng

Publish: : Last modified:24/08/2018 Tiếng Việt / Vietnamese

Công ty là lợi nhuận thông qua ứng dụng “tiếp thị” là rất quan trọng. Nhưng các công ty tiếp thị hiệu quả được thực hiện không phải là quá nhiều. loại gì làm bạn có lãi nếu được thực hiện tiếp thị.

ứng dụng marketing Cái quái gì?

Tiếp thị và đề cập đến các hoạt động nói chung dẫn đến bán hàng đào ứng nhu cầu thị trường. Trong trường hợp áp dụng, đó là tiếp thị như các chiến dịch để thúc đẩy việc quảng bá và sử dụng để nâng cao nhận thức.

2016 của Bộ Nội vụ và Truyền thông (2016), tỷ lệ cá nhân sở hữu điện thoại thông minh Theo Cách sử dụng Truyền Trend Khảo sát là 56,8 phần trăm. Xét về tuổi 90% ở độ tuổi 20 và 30, hơn 80% ở độ tuổi teen và 40, có khi tiếp cận đến 70 phần trăm ở tuổi 50. http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/statistics/data/170608_1.pdf

Điều này có nghĩa rằng mặc dù có sự khác biệt của nền tảng gọi là Android và iPhone, tôi chỉ có khách hàng tiềm năng là trong ứng dụng.

Nhưng lịch sử tiếp thị ứng dụng là nông cạn, nó không tiếp cận được nâng lên đáng tin cậy hiệu lực thi hành đã được thành lập. Đó là về chương trình khuyến mãi để giành khách hàng mới trong quá trình cài đặt đã được thực hiện tích cực.

Khi chắc chắn tôi thậm chí cài đặt, việc thúc đẩy thanh toán và mua động lực trong ứng dụng, chẳng hạn như bằng cách xem quảng cáo, dẫn đến lợi nhuận sau này. Tuy nhiên đối với chúng tôi và sử dụng nó để tiếp tục ứng dụng của nó trong các ứng dụng hấp dẫn ở khắp mọi nơi, chỉ có một số nhỏ. Số lượng ứng dụng có sẵn cho người sử dụng tại một thời điểm là vì còn hạn chế.

Để trưởng thành thị trường ứng dụng và tiếp thị là tương lai, chứ không phải là đánh giá trong chỉ số thông thường các sự cài đặt, có thể nói rằng chúng ta nên tiếp tục mở rộng hoạt động ra mắt và quảng cáo của chiến dịch tiếp tục trên cơ sở phân tích đo lường hiệu lực thi hành và truy cập tiếp theo như bạn sẽ.

Khi những mang trái cây, ứng dụng nên phát triển thành một nguồn thu nhập ổn định.

Hiệu quả của việc tiếp thị ứng dụng

Điện thoại thông minh là một sự hiện diện quen thuộc cho người sử dụng, cũng trong dịp thường xuyên chạm vào mắt. Đó là lý do các ứng dụng được cài đặt bởi việc tiếp thị thích hợp, sau đó cũng sẽ dẫn đến sự bao vây của khách hàng nếu nó liên tục được sử dụng.

Ví dụ, nếu đặt lợi ích của khách hàng mới như vậy nếu dịch vụ điểm và giảm giá, sẽ là một cơ hội để sử dụng ứng dụng. Ghé thăm hoặc mua hàng Nếu bạn tiếp tục chảy up-to-date thông tin trong ứng dụng, bạn sẽ được dự kiến ​​sẽ sử dụng dịch vụ. Bạn có thể làm sống lại sự sẵn sàng bằng cách nhắc nhở các thông tin nhìn thấy trước nếu một khách hàng hiện tại.

Của chúng tôi đặc biệt khuyến khích việc tiếp tục sử dụng các khách hàng là “thông báo đẩy”. Khi ứng dụng được cài đặt, thông báo trong cùng một cách như e-mail và SNS là tôi nhận được hiển thị trên màn hình của người sử dụng điện thoại thông minh. Hơn nữa, trong quá trình sử dụng của ứng dụng, nó có hiệu quả và có thể được gây ra để trang mong muốn để hiển thị một tin nhắn hoặc một URL trong cửa sổ pop-up.

Ứng dụng trong khi mang lại lợi ích cho khách hàng, người sử dụng ở các độ tuổi và các sản phẩm phổ biến, bạn có thể thu thập dữ liệu hữu ích cho các công ty như dịch vụ. Tận dụng lợi thế của tiếp thị để phân tích những dữ liệu này, bạn sẽ có thể cung cấp thông tin khách hàng hơn và dịch vụ để đáp ứng nhu cầu của.

hiệu quả của khóa học tiếp thị ứng dụng đang hoạt động, bản thân ứng dụng phải được phát triển cho người dùng để có một mục tiêu. Ở đây nó sẽ là sai lầm và sau đó tiếp thị ứng dụng sẽ bị lãng phí. Nó sẽ nói rằng việc tiếp thị ứng dụng được bắt đầu từ giai đoạn quy hoạch cái gọi là.

Trong công ty phát triển ứng dụng, cho các công ty mà không biết những gì tôi nên làm cho bất kỳ ứng dụng, đó cũng là một nơi đó sẽ đem lại một đề nghị đó là dựa vào việc tiếp thị để tham gia từ giai đoạn quy hoạch.

Tiếp thị của ứng dụng! Câu chuyện thành công và là

Câu chuyện thành công mà tận dụng lợi thế của việc tiếp thị trong ứng dụng như vậy là yukiyama trượt tuyết ứng dụng thông tin. Hiểu thông tin của khu trượt tuyết với hơn 400 địa điểm trong thời gian thực, bạn có thể hiển thị trực quan hệ số góc của hình dạng và điều kiện. http://yukiyama.biz/

Hoặc có thể chia sẻ thông tin vị trí trong nhóm cũng từ sự xuất hiện vào sườn núi trượt tuyết, quý vị hoặc có thể trò chuyện. Đó là giảm thêm khoảng cách và thời gian sẽ được tự động ghi lại, nó cũng có thể chia sẻ với SNS và người dùng ứng dụng. Nếu có thông tin về các sự kiện và những giao dịch bán, nó sẽ được gửi mỗi lần.

Tuy nhiên, để tận dụng lợi thế của các tính năng từ sự xuất hiện vào sườn núi trượt tuyết, người dùng phải thực hiện các thủ tục mà là để khởi động ứng dụng “check-in”. Thậm chí nếu nhiều rắc rối cài đặt yukiyama, lao động này không được sử dụng là rắc rối miễn cưỡng là khó khăn.

Do đó, người dùng sẽ nhận được một thông báo tự động đẩy khi bạn đến khu trượt tuyết, nó đã thay đổi thành một cơ chế mà có thể di chuyển từ đó trên màn hình của check-in. Điều này cải thiện việc áp dụng sử dụng, bây giờ truyền mà không thiếu sót cũng thông tin về các sự kiện và những giao dịch bán.

Kết thúc từ việc sử dụng các ứng dụng để các dữ liệu mà check-in rắc rối, đã có thể tận dụng lợi thế của tiếp thị đã được đền đáp.

App có tác dụng tăng cường các mối quan hệ bao quanh khách hàng tiềm năng. Đó là tiếp thị ứng dụng để làm cho cơ hội. Trong sự nhấn mạnh trong quá khứ về tiếp thị để có được cài đặt các ứng dụng đã được đặt, nhưng cũng sẽ trở nên trật tự tiếp thị quan trọng để có tiếp tục sử dụng trong tương lai.

Bằng cách phân tích các dữ liệu thu được từ các ứng dụng mà bạn có thể đưa ra hiệu quả tiếp thị thậm chí Piece.

Related articles

no image

Các dòng điện thoại cấp thấp ở Việt Nam

Cách đây vài năm, dòng điện thoại cấp thấp hầu như

Read this article

no image

LẨU VÀ SỰ HÒA QUYỆN TRONG VĂN HÓA ẨM THỰC VIỆT

Cơn gió đầu mùa khéo léo vén tấm rèm khung cửa sổ

Read this article

shutterstock_428675515 (1)

App dễ dàng giải quyết! Liên quan đến bản quyền giải quyết những ưu điểm và nhược điểm

Nếu có một chiếc điện thoại thông minh, Về Bản

Read this article

shutterstock_403292437

Những lợi ích của việc giới thiệu các ứng dụng thông qua để xem từ các trường hợp

Các công ty cạnh việc sử dụng rộng rãi của điệ

Read this article

jj-ying-215316-unsplash

Đối với ví dụ áp dụng và lợi ích của việc sử dụng ứng dụng

Trong những năm gần đây của sinh viên tốt nghi

Read this article

no image

Chromebook và xu hướng tiêu dùng của người Việt Nam

Chromebook là tên gọi chính thức của dòng Laptop s

Read this article

shutterstock_727997188

Kích hoạt khu vực trong ứng dụng du lịch! Câu chuyện thành công của nó?

Trong những năm gần đây, Nhật Bản, đó cũng là

Read this article

1

ẨM THỰC BA MIỀN TRÊN ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM

Trãi dài hơn 2000 km theo hình chữ S, đất nước Việ

Read this article

6

CÁCH ĐẶT TÊN VÀ XƯNG HÔ CỦA NGƯỜI VIỆT NAM

Tên và cách đặt tên của người Việt Theo các nhà n

Read this article

shutterstock_397837183-300x197

Giảm tỷ lệ thu hồi của ứng dụng, cố gắng tăng người dùng hoạt động

Các công ty cung cấp các ứng dụng như nội dung c

Read this article

Message

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

次のHTML タグと属性が使えます: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

PAGE TOP ↑