Zuse,Konrad

German inventor, born in 1910 and died in 1995. He invented the binary digital computer, the Z1, in 1938.

Zuse,Konrad
Nhà phát phát minh người Đức, sinh năm 1910 và mất vào năm 1995. Ông ta đã phát minh ra máy tính kỹ thuật số nhị phân, Z1 vào năm 1938.


Published:

PAGE TOP ↑