zero wait state

Systems that have no wait states. This means the microprocessor is able to operate at its maximum speed without waiting for slower memory chips.

không có trạng thái chờ
Các hệ thống không có các trạng thái chờ. Điều này có nghĩa rằng bộ vi xử lý có thể hoạt động với tốc độ tối đa mà không cần phải chờ các mạch bộ nhớ chậm hơn.


Published:

PAGE TOP ↑