Zero Insertion Force Socket(ZIF)

A socket on a computer’s motherboard that uses small levers to enable processor chips to be inserted securely into the board without force.

Zero Insertion Force Socket(ZIF)
Một ổ cám trên motherboard của một máy tính sử dụng các cần nhỏ để cho phép các mạch xử lý được gắn chặt vào board mà không cần dùng lực.


Published:

PAGE TOP ↑