Yellow Book

The standards set by the CD-ROM industy.

Yellow Book
Các tiêu chuẩn được thiết lập bởi công nghiệp CD-ROM.


Published:

PAGE TOP ↑