XLR connector

An audio plug and socket used in professional and high-end audio equipment. It uses a balanced connection that locks into the socket.

thiết bị nối XLR
Một phích cắm và ổ cắm âm thanh được sử dụng trong thiết bị âm thanh chuyên nghiệp và cao cấp Nó sử dụng một nối kết cân bằng được gắn chặt và ổ cắm.


Published:

PAGE TOP ↑