XGA

EXtended Graphics Array. A display screen resolution of 1,024 × 768 pixels introduced by IBM in 1990.

XGA
Mảng đồ họa mở rộng. Một độ phân giải màn hình 1,024 × 768 pixel được IBM giới thiệu vào năm 1990.


Published:

PAGE TOP ↑