Xerox

Xerox Corporation is a manufacturer of XEROX copy machines, computer printers, and many other document management systems.

Xerox
Tập đoàn Xerox là một nhà sản xuất máy copy, máy in máy tính và nhiều hệ thống quản lý tài liệu khác.


Published:

PAGE TOP ↑