xDSL

A feneral term used to refer to Digital Subscriber Line (DSL) services.

xDSL
Một từ chung dùng để ám chỉ các dịch vụ đường dây thuê bao kỹ thuật số (DSL).


Published:

PAGE TOP ↑