Wozniak.Steve

Known as the Wizard of Woz, Wozniak co-founded Apple, along with Steve Jobs in 1983. Wozniak invented the Apple II personal computer.

Wozniak.Steve
Được gọi là Wizard of Woz, Wozniak đồng sáng lập Apple, cùng với Steve Jobs vào năm 1983. Wozniak đã phát minh ra máy tính cá nhân Apple II.


Published:

PAGE TOP ↑