word-processing

The writing and presentation of text documents. Features provided by most word processing software include text editing, spelling and grammar checking, word wrap, type styling, page formatting, search and replace, style sheets, and mail merge. Microsoft Word and WordPerfect are two of the most commonly used word-processing packages.

xử lý từ
Viết và trình bày các tài liệu văn bản bằng các tính năng được cung cấp bởi hầu hết phần mềm xử lý từ biên soanjvawn bản, kiểm tra chính tả và văn phạm, cuộn từ, tạo kiểu chữ, định dạng trang, tìm kiếm và thay thế, các style sheet, và trộn thư. Microsoft Word và WordPerfact là hai trong số gói phần mềm xử lý từ thường được sử dụng nhiều nhất.


Published:

PAGE TOP ↑