wireless LAN

A local area network that is not pysically connected by wires, but relies on such technologies as infra-red and packet radio.

LAN không dây
Một mạng cục bộ không được nối kết vào các đường dây nhưng phụ thuộc vào các công nghệ như tia hồng ngoại và packet radio.


Published:

PAGE TOP ↑