wireless communication Networks

Networks that are connected by radio channels, as opposed to telecommunications wires They rely on technologies such as packet radio, cellular technology, satellites, and microwave towers.

truyền thông không dây
Các mạng được nối kết với các kênh trực tuyến trái với các đường dây viễn thông. Chúng phụ thuôc vào các công nghệ chẳng hạn như packet radio, công nghệ di động, vệ tinh và tháp vi ba.


Published:

PAGE TOP ↑