wireless bitmap

A bitmap graphic format that was designed for use with wireless computers.

wireless bitmap
Một dạng đồ họa bitmap được thiết kế để sử dụng với các máy tính không dây.


Published:

PAGE TOP ↑