Windows XP

An upgraded client version of Windows 2000, Microsoft released XP in 2001. It provides a multitude of changes including new Start menu, Taskbar and control panels, plus enhancements including Internet Explorer 6, improved connection sharing and a built-in firewall. It also massively improves support for playing games, digital photography, instant messaging and wireless networking. The Home Edition is designed for the consumer, while XP Professional is aimed at the office worker, with added security and administrative options.

Windows XP
Một phiên bản client được nâng cấp của Windows 2000, Microsoft đã tung ra XP vào năm 2001. Nó cung cấp nhiều thay đổi, kể cả menu Start mới, thanh tác vụ và các bản điều khiển so với những cải tiến bao gồm Internet Explorer 6, tính năng chia sẽ nối kết được cải tiến và một firewall được cài sẵn. Nó cũng cải thiện đáng kể sự hỗ trợ đối với việc chơi trò chơi, sự chụp ảnh kỹ thuật số và tin nhanh và nối mạng không dây. Home Edition được được thiết kế dành cho người tiêu dùng, trong khi XP Professioner được nhắm vào nhân viên văn phòng với các tùy chọn bảo mật quản lý và bổ sung.


Published:

PAGE TOP ↑