Windows 95

Released in August 1995, the highly popular Microsoft Windows 95 was a 32-bit operating system designed to replace Windows 3.1. It offered a completely new user interface, adding among other treats a Start menu, Taskbar, improved memory, Plug and Play, threading, multitasking, and built-in networking.

Windows 95
Được tung ra vào tháng 8 năm 1995, Microsoft Windows 95 thông dụng là một hệ điều hành 32 bit được thiết kế để thay thế Windows 3.1. Nó cung cấp một giao diện người dùng hoàn toàn mới, bổ sung một menu Start, thanh tác vụ, bộ nhớ cải tiến, tính năng Plug and Play, liên kết chuỗi, chế độ đa nhiệm, và tính năng nối mạng cài sẵn trong số những tính năng khác.


Published:

PAGE TOP ↑