Windows 2000

An update on Microsoft Windows NT that offered more stability and made adding peripherals much easier.

Windows 2000
Một phiên bản cập nhật trên Microsoft Windows NT cung cấp tính ổn định hơn và làm cho việc bổ sung các thiết bị ngoại vi trở nên dễ dàng hơn.


Published:

PAGE TOP ↑