WIMP interface(slang)

Windows, lcons Mouse, Pull-down menus A slang term for a graphical user interface.

giao diện WIMP(slang từ lóng)
Các cứa sổ, biểu tượng, chuột, menu xổ xuống. Một từ lóng để chỉ một giao diện người dùng đò họa.


Published:

PAGE TOP ↑