Webcam

The Internet can bring out the voyeur in us all. One of its most fascinating aspects is to be able to tap into Cclv, or specially set up cameras from all over the world, showing anything from the weather in the Arctic to wildlife in the African national parks.

Webcam
Một trong những mặt thú vị nhất của nó là có thể xâm nhập vào CCTV hay đặc biệt cài đặt các camera từ khắp nơi trên thế giới, cho thấy mọi thứ từ thời tiết ở bắc cực đến động vật hoang dã ở khác công viên quốc gia châu Phi.


Published:

PAGE TOP ↑