voice processing

The computerized handling of voice, which includes voice store and forward, voice response, voice recognition and text to speech technologies.

xử lý tiếng nói
Việc xử lý tiếng nói bằng máy tính bao gồm việc lưu trữ và chuyển tiếng nói, trả lời bằng tiếng nói, nhận biết tiếng nói và văn bản đối với các công nghệ sử dụng giọng nói.


Published:

PAGE TOP ↑