virtual printer

A simulated ptinter. If a program is ready to print, but all printers are busy, the operating system will transfer the printer output to disk and keep it there until a printer becomes available.

máy in ảo
Một máy in được mô phỏng. Nếu một chương trình sẵn sàng để in, nhưng tất cả các máy in đang bận, hệ điều hành sẽ chuyển giao kết quả xuất của máy in sang đĩa và bảo quản nó ở đó cho đến khi một máy in có sẵn.


Published:

PAGE TOP ↑