VLB,VL-bus(-VESA Local―BUS)

A peripheral bus from VESA that was primarily used in 486s. It provides a high-speed data path between the CPU and peripherals (video, disk, network, etc.). VL-bus is a 32-bit bus that supports bus mastering and runs at speeds up to 40MHz. It generally provides up to three slots on the motherborad, each slot using one 32-bit Micro Channel connector placed adjacent to the standard ISA, EISA or Micro Channel connector.

VLB,VL-bus(VESA Local-BUS)
Một bus ngoại vi của VESA được sử dụng chủ yếu trong các máy 486. Nó cung cấp một đường dẫn dữ liệu tốc độ cao giữa CPU và các thiết bị đầu cuối (video, đĩa, mạng,…). VL-bus là bus 32 bit hỗ trợ sự điều khiển bus và chạy với các tốc đến ba khe trên bảng mạch chính. Mỗi khe sử dụng bộ nối Micro Channel 32 bit được đặt cạnh bộ nối ISA, EISA hay Micro Channel chuẩn.


Published:

PAGE TOP ↑