USB(Universal Serial Bus)

A personal computer bus endorsed by Inter and others that has a total band width of 1.5MB per second. Up to 127 devices can be attached in a daisy chain fashion. For example, a USB keyboard or monitor could host several ports for additional devices. It is expected to be used for devices such as the mouse, keyborad, printer and scanner. USB ports began to appear on PCs in 1997.

USB(Universal Serial Bus Kênh nối tiếp đa năng)
Một đường truyền máy tính cá nhân được Intel và những hãng khác xác lập. Nó có băng thông tổng cộng lên tới 1,5MB mỗi giây. Số thiết bị xó thể kết nối theo kiểu dây chuyền lên tới 127. Chẳng hạn, một bàn phím hay màn hình USB có thể mang nhiều cổng cho các thiết bị gắn thêm. Nó thường được dùng cho các thiết bị gắn thêm. Nó thường được dùng cho các thiết bị như chuột, bàn phím, máy in và máy quét. Các cổng USB bắt đầu xuất hiện trên các máy tính cá nhân vào năm 1997.


Published:

PAGE TOP ↑