uninterruptible power supply(UPS)

A battery capable of supplying continuous power to a computer system in the evernt of a power failure. Th battery, charged while your computer is switched on, kicks in if the power fails and provides power for up to 10 minutes or more, during which time you can shut down the computer to preserve the integrity of crucial data.

nguồn cấp điện liên tục
Một bộ ắc quy có thể cung cấp điện liên tục cho hệ máy tính ngay cả trong trường hợp mất điện lưới. Bộ ắc quy này được nạp trong suốt thời gian bật điện máy tính, và sẽ chuyển sang chế độ phát điện để nuôi máy, khi mất điện lưới trong thời gian 10 phút trở lên. Với khoảng thời gian đó bạn có thể tiến hành mọi thủ tục cất giữ lại dữ liệu và tắt máy tính theo đúng quy cách.


Published:

PAGE TOP ↑