ultraviolet

An invisible band of radiation at the high frequency end of the light spectrum. It takes about 10 minutes of ultraviolet light to erase an EPROM chip.

tia cực tím
Một dải bức xạ không nhìn thấy được nằm ở biên cao tần của quang phổ ánh sáng. Cần khoảng 10 phút tia cực tím để xóa một chip EPROM.


Published:

PAGE TOP ↑