UltraSPARC

An enhanced series of SPARC chips introduced by Sun in 1995. The UlttraSPARC chips are 64bit CPUs that run all 32bit SPARC applications.

UltraSPARC
Một loạt các chip SPARC cải tiến được hãng Sun giới thiệu năm 1995. Chip SPARC là các CPU 64bit chạy được các ứng dụng 32bit.


Published:

PAGE TOP ↑