Ultra ATA,Ultra DMA,Ultra DMA/33

An enhanced version of the EIDE interface that allows data transfers up to 33Mbytes/sec.

Ultra ATA,Ultra DMA,Ultra DMA/33
Một phiên bản cải tiến của giao diện EIDE cho phép truyền dữ liệu lên tới 33Mbyte/giây.


Published:

PAGE TOP ↑