turnkey system

A complete system of hardware and software delivered to the customer ready-to-run.

Hệ thống chìa khóa trao tay
Một hệ thống phần cứng và phần mềm hoàn chỉnh được phân phối cho khách hàng sẵn sàng sử dụng.


Published:

PAGE TOP ↑