trichromatic

In computer graphics, the use of red, green and blue to create all the colors in the spectrum.

trichromatic
Trong đồ họa máy tính, việc dùng màu đỏ, xanh dương để tạo tất cả các màu trong quang phổ.


Published:

PAGE TOP ↑