trashware

Software that is so poorly designed that it winds up in the garbage can.

trashware
Phần mềm được thiết kế qúa kém đến nỗi cuối cùng nó nằm trong thùng rác.


Published:

PAGE TOP ↑