transistor

A semiconductor device used to amplify a signal or open and close a circuit. In a computer, it functions as an electronic switch. In its normal state, it is nonconductive. When voltage is applied at the gate, it becomes conductive and current flows from source to drain. Transistors, resistors, capacitors and diodes, make up logic gates. Logic gates make up circuits, and circuits make up electronic systems.

transistor
Một thiết bị bán dẫn được dùng để khuếch đại một tín hiệu hoặc mở và đóng một mạch điện. Trong một máy tính, nó thực hiện chức năng của một công tắc điện tử. Ở trạng thái bình thường, nó không dẫn điện. và các diode hợp thành các cổng logic. Các cổng logic hợp thành các mạch điện, và các mạch điện hợp thành các hệ thống điện tử.


Published:

PAGE TOP ↑