transfer time

The time it takes to transmit or move data from one place to another. It is the time interval between starting the transfer and the completion of the transfer.

Tốc độ truyền
Còn được gọi là tốc độ truyền dữ liệu, tốc độ truyền của một kênh truyền thông hoặc máy tính. Các tốc độ truyền được đo bằng các bit hoặc byte trên giây.


Published:

PAGE TOP ↑