tower

(1) A floor standing cabinet taller than it is wide. Desktop computers can be made into towers by turning them on their side and inserting them into a floor mounted base.

(2) (Tower) Series of UNIX based UNIX based single and multiprocessor computer systems from NCR that use the Motorola 68000 family of CPUs.

tháp
(1) Một vỏ hộp thẳng đứng trên sàn có chiều dài hơn chiều rộng. Các máy tính văn phòng có thể được biến thành các tháp bằng cách đặt chúng cạnh lên nhau và đặt chúng vào một bệ lắp ráp trên sàn.

(2) (Tower) Chuỗi các hệ thống máy tính đơn và đa xử lý trên nền UNIX từ NCR dùng họ các CPU Motorola 68000.


Published:

PAGE TOP ↑