TIRIS(Texas Instruments Registration and Identification System)

An RF/ID system from TI that uses a 3.6x29mm cylindrical tag. Reading can be done from as far as 40 inches away.

TIRIS(Texas Instruments Registration and Identification System)
Một hệ thống RF/ID từ TI dùng một cái dải hình trụ 3.6x29mm. Khả năng đọc được thực hiện từ xa với khoảng cách bằng 40 inch trở lên.


Published:

PAGE TOP ↑