time base generator

An electronic clock that creates its own timing signals for synchronization and measurement purposes.

máy tạo nền thời gian
Một khóa điện tử tạo ra các tín hiệu thời gian của riêng nó cho những mục đích đồng bộ hóa và đo lường.


Published:

PAGE TOP ↑