ThinkPad

A family of IBM notebook computers that include large screens and a built in TrackPoint pointing device located between the G, H and B keys on the keyboard.

ThinkPad
Một họ các máy tính IBM notebook bao gồm các màng hình lớn và một thiết bị trỏ được cài sẵn TrackPoint định vị giữa các phím G, H và B trên bàn phím.


Published:

PAGE TOP ↑