thin film head

A read/write head for high density disks that is made from thin layers of a conducting film deposited onto a nickel iron core.

đầu film mỏng
Một đầu đọc/ghi cho các đĩa mật độ cao được đặt trên một lõi sắt nickel.


Published:

PAGE TOP ↑