thermal printer

A low cost, low to medium resolution non impact printer that uses heat sensitive paper. Where the heated pins of the print head touch the paper, the paper darkens.

máy in nhiệt
Một máy in không gõ có độ phân giải từ thấp đến trung dình, giá rẻ vốn dùng giấy cảm ứng nhiệt. Với những cây kim được làm nóng của đầu máy in chạm vào giấy và nó biến sang màu tối.


Published:

PAGE TOP ↑