terminal strip

An insulated bar that contains a set of screws to which wires are attached.

terminal strip
Một thanh cách điện chư 1a một tổ hợp các đinh vít mà một số dây điện được gắn vào.


Published:

PAGE TOP ↑