teleprinter

A typewriter like terminal with a keyboard and built-in printer. Contrast with video terminal.

teleprinter
Một máy đánh chữ như thiết bị đầu cuối với một bàn phím và gắn liền với máy in. Trái với video terminal.


Published:

PAGE TOP ↑